Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / BscStudies

Bakalaureusetudengile

NB! Alljärgnev informatsioon on mõnedes punktides ebatäpne tingituna 3+2 ja 4+2 bakalaureuseõppe erinevustest.

Bakalaureuseõppe üliõpilane peab oma õpingute jooksul tegema järgmist (ÕPPETÖÖ KORRALDUSEST MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKONNAS):

  • registreerima ainetele ja eksamitele selleks ettenähtud korras (vt. ainetele registreerumine, eksamid, hinded)
  • hiljemalt esimese aasta kevadsemestri arvestuslikuks lõpuks valida õppeinfosüsteemis kaks 16-ainepunktilist moodulit (üks suuna- ja üks erialamoodul või kaks suunamoodulit) (Õppekorralduseeskiri)
  • hiljemalt teise aasta kevadsemestri arvestuslikuks lõpuks valida õppeinfosüsteemis kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulik (pea- ja kõrvalaine ning valikained)
  • hiljemalt viimase õppeaasta kevadsemestri alguseks valima lõputöö teema ning juhendaja (vt. ResearchGroups)
  • esitama köidetud lõputöö kahes eksemplaris õppetooli juhatajale koos juhendaja kirjaliku arvamusega vähemalt kaks nädalat enne kaitsmise päeva. vt. nõuded
  • kaitsma lõputöö positiivsele hindele (A-E) kaitsmise päeval
Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on May 25, 2006, at 02:36 PM