Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / CryptoLogy

Krüptoloogia uurimisrühm krüptograafia õppetooli juures

Inimesed

 • Ahto Buldas (krüptograafia professor, 0,5 k)
 • Helger Lipmaa (krüptograafia dotsent, 0,25 k)
 • Jan Willemson (Villemson) (krüptograafia dotsent, 0,5 k)
 • Peeter Laud (krüptograafia dotsent, 0,5 k)

Õppetool on tihedalt seotud Cybernetica AS-ga kus lisaks töötavad Meelis Roos, Arne Ansper, Dan Bogdanov, Margus Niitsoo ja teised.

Millega krüptoloogia tegeleb?

Viimastel aastakümnetel on krüptoloogia uurimisobjektideks olnud ka paljude teised teemad peale lihtsa salakirjutamise (ehk andmete privaatsuse tagamise), näiteks

 • Krüptograafilised primitiivid: jada- ja plokkshifrid, MACid, digitaalallkirjad, sümmeetrilised ja asümmeetrilised krüptosüsteemid, räsifunktsioonid jne
 • Krüptograafilised alusprotokollid: bitikinnistus, peitedastus, identimine, nullteadmustõestused jne
 • Krüptograafia alused: milliseid krüptograafilisi funktsionaalsusi saab realiseerida ja millistel tingimustel, funktsionaalsuste omavahelised seosed
 • Rakendused: avaliku võtme infrastruktuurid (PKI), ajatembeldus, e-raha, e-valimised, e-oksjonid, turvalised hajusarvutused, privaatsust säilitav andmekaevandus, koodi sogastamine, jne
 • jne

Põhimõtteliselt käib igasuguse suhtluse ja andmevahetusega kaasas rida turvaprobleeme -- seega tööpõld on lai! Palju linke erinevatele krüptoartiklitele, veebilehtedele jne sisaldab Helger Lipmaa krüptolinkide leht.

31. oktoobril 2007 toimunud tudengiteemade esitlused

Viited

Helger Lipmaa ülalpeetav leht, kust leiab (küll inglise keeles) põhjaliku info rühma tegevusest, teemadest, artiklitest, üliõpilastest jne.

Esinduslikud artiklid

Kui sa soovid teada saada, millega me teaduslikus pooles oleme tegelenud, võid vaadata mõnda järgmistest artiklitest. Allolev nimekiri sisaldab artikleid, mida Scholar.Google'i alusel on tsiteeritud (15.09.2008) vähemalt 60 korda. Ehk: need artiklid on olnud mõjukad teadusilmas.

 1. Ahto Buldas, Peeter Laud, Helger Lipmaa, Jan Villemson, Time-Stamping with Binary Linking Schemes: rühma esimene oluline artikkel, teemaks ajatembeldus. Pakuti välja uudne, turvaline, ajatempliskeem. Crypto 98 (üks kahest iga-aastasest kõige olulisemast krüptokonverentsist), 92 tsiteeringut.
 2. Bart Goethals, Sven Laur, Helger Lipmaa, Taneli Mielikäinen, On Private Scalar Product Computation for Privacy-Preserving Data Mining: artiklis murti lahti kõik väljapakutud protokollid privaatselt skalaarkorrutamise arvutamiseks, ning pakuti välja uus selline protokoll. Kuna antud ülesanne on väga keskne paljudes privaatsust säilitava andmekaevanduse protokollides, on seegi artikkel olnud väga mõjukas. ICISC 2004, 88 tsiteeringut.
 3. Helger Lipmaa, Phillip Rogaway, David Wagner, Comments to NIST Concerning AES-modes of Operations: CTR-mode Encryption: artiklis soovitati CTR rezhiimi standardiseerimiseks (soovitus läks läbi). AES Modes Workshop 2000, 84 tsiteeringut.
 4. Peeter Laud, Semantics and Program Analysis of Computationally Secure Information Flow: artikkel arvutuslikult turvalisest andmevoost, olnud väga mõjukas. ESOP 2001, 75 tsiteeringut.
 5. Ahto Buldas, Peeter Laud, Helger Lipmaa, Accountable certificate management using undeniable attestations koos ajakirjaversiooniga Eliminating Counterevidence with Applications to Accountable Certificate Management: uued ideed sellest, kuidas implementeerida turvalist sertifikaatide tühistamist. Originaalartikkel ilmus kõige mõjukamal üldise andmeturbekonverentsil ACM CCS 2000. Ühena kolmest seal ilmunud artiklist kutsuti meid avaldama artiklit ajakirjas (Journal of Computer Security, 2002). Kokku 75 tsiteeringut.
 6. Kazumaro Aoki, Helger Lipmaa, Fast Implementations of AES Candidates: artiklis kirjeldati maailma kiiremaid AES-i (Advanced Encryption Standard) kandidaatide implementatsioone, artiklil oli ilmselt suur mõju lõpliku AES-i valmisel; samuti on paljud kirjeldatud implementatsioonidest kiireimad ka viis aastat hiljem. AES Candidate Conference 2000, 64 tsiteeringut.
 7. Helger Lipmaa, An Oblivious Transfer Protocol with Log-Squared Communication: tol hetkel maailma kõige efektiivsem protokoll andmebaasist privaatselt 1 elemendi küsimise jaoks. ISC 2005, 65 tsiteeringut.
 8. Peeter Laud, Symmetric encryption in automatic analyses for confidentiality against active adversaries, IEEE SP 2004, 65 tsiteeringut.
 9. Helger Lipmaa, N. Asokan, Valtteri Niemi, Secure Vickrey Auctions without Threshold Trust: mõjukas artikkel turvalistest e-oksjonitest. Toodud skeem oli oluliselt efektiivsem kui eelmised; osad defineeritud alamprotokollid on laialdaselt kasutusel ka näiteks e-valimisprotokollides. Financial Cryptography 2002, 64 tsiteeringut.
Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on April 14, 2009, at 06:15 PM