Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / FaQ

Küsimused ja vastused

1.  Kuidas toimub tasulisel õppekohal õppiva tudengi üleminek vabanenud riigieelarvelisele õppekohale?

keegi _peab_ teadma, ja kirjutab siia!

2.  Millised on nõuded õppemetoodilisele tööle?

Õppemetoodilisele tööle on sisuliselt kaks nõuet: (a) See peab olema kuidagi seotud ainete õpetamisega Tartu Ülikoolis (Ka siin on erandeid). (b) Peab leiduma ATI õppejõud, kes kirjutab ainelehele alla. Kõik ülejäänud nõuded määratakse kokkuleppeliselt tudengi ja asjast huvitatud õppejõu vahel. Reeglina on õppemetoodiliseks tööks praktikumi juhendamine, samas võib selleks olla ka seminari vedamine, abimaterjalide koostamine vms.

3.  Mitu õppemetoodilise töö ainepunkti saab kursuse läbiviimisel, seminari läbiviimisel, praktikumi läbiviimisel???

Sama palju kui osalejad (iga osaleja, mitte kokku :)
Üks kord nädalas (kahe akadeemilise tunni jooksul) auditooriumi ees seismine annab reeglina 2AP.
Samas on vihjatud, et kokkuleppel juhendajaga võib ka topeltpunktid anda, kui teed näiteks täiesti uue aine koos õppematerjalidega.

4.  Kes selle eest makstase palka ka???

Jah. Tööettevõtuleping tuleb sõlmida. Küsi kantseleist (ruum 306).
"Palga"tasemed on tunnitöö põhiselt sõltuvad kraadist - magistrikraadiga saab veidi rohkem.

5.  Kas vikilehele "Viimased muutused" ATIWikis on ka RSS feed? St, et action=rss parameeter töötaks URLis. Mõnus oleks Bloglines'is feedi lugeda...

6.  Olen praktikumi juhendaja, sain üliõpilaselt kirja milles ta teatab mulle, et seoses õppekoormuse kasvuga soovib ta loobuda aines AINENIMETUS osalemisest. Ja palub mind tühistada tema registreeringu Õppeinfosüsteemis. Kas ülikooli reeglid seda lubavad? Mis on õige lahendus antud situatsioonis?

Ainekursuselt maharegistreerimist on mõni mees isegi üritanud teha. Antud juhul küll ebaõnnestunult, sest kui õppuri nimi on juba sattunud eksamilehele, siis sealt seda juba maha ei saa võtta.

7.  Keegi ei vasta nendele küsimustele, kas ei saaks nii teha, et iga kord kui keegi siin redigeerib ja ei pane "see on vähetähtis redaktsioon", siis saadetakse automaatselt kirja dekanaadile ning ati kantseleisse???

Kirja saatmine vist ei aita. See kes teab vastust, kirjutab ise. ATI kantselei on kursis selle lehe olemasoluga. Kui on soov saada vastust kiiresti võib seal ise läbi käia ja küsida.

8.  Mind häirib üks maailmavaluline küsimus.

Selliste probleemide jaoks on loodud eraldi leht kust saab veel vastuseid erinevatele küsimustele.

9.  Dokumendid ja nende kättesaadavus

Tudengitel on MIT'is vaja tihtilugu täita erinevaid dokumente - avaldus magistri õppekava muutmiseks, ainepunktide ülekandmine ning nende arvestamine, aruanded jne. Neid ei ole võimalik http://www.math.ut.ee/ lehelt leida või ei vasta nad sellele mida oodatakse (magistrantide atesteerimisaruanne näiteks, ja sedagi pole seal enam) - Kas saaks selle jaoks keegi WIKI's vastava alalehe luua ning need dokumendid sinna riputada või rääkida (nii et ka tulemusi oleks) antud probleemist dekanaadis?

10.  Digitaalsed raamatukogud - Millistele digiraamatukogudele (IEEE, ACM, SpringerLink, Elsevier, ...) ATI-l on olemas ligipääs?

Tartu Ülikooli Raamatukogu kodulehelt valida andmebaasid või E-raamatukogu all vaadata ajakirjade loetelu. Väljastpoolt TÜ võrku saab ressurssidele ligi seadistades sirvijas proxy-ks TÜ proxy server: cache.ut.ee:3128. Näiteks, ligipääs Springer Link-le on täiesti olemas.
Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on October 11, 2007, at 01:59 PM