Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / Finantseerimine

Finantseerimist on võimalik taotleda näiteks:

  • teaduse tegemiseks
  • õppetöö arendamiseks
  • teadusürituste (konverentsid, workshopis, erinevad koolid) jaoks
  • välisülikoolides õppimise jaoks

Pakuvad näiteks:

Konkreetne näide raha taotlemisest:

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool (ITK doktorikool)

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA)

Reisimise ABC:

Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on March 12, 2007, at 03:31 PM