From AtiWiki

Main: GRIDSystems

2006/7 kevadsemestril: http://wiki.cs.ut.ee/atiwiki/Main/DistributedSystemsSeminar

Seminar: MTAT.08.012 GRID süsteemid (1+1ap)

Toimumine sügissemestril 2006/7: E kell 14:15 Liivi 2 - 315

 1. 11.09 Sissejuhatus kursusesse ja Jüri Harju International Summer School on GRID computing 2006 Ettekande slaidid: http://math.ut.ee/~jurets/grid/ssc_rep/report.ppt
 2. 18.09 Tarkvaraarenduslik testimissüsteem GRIDil - Anti Kivi, Ettekande slaidid: http://math.ut.ee/~akiv/gridsystems/ettekanne.ppt
 3. 25.09 Grid versus P2P - Eero Vainikko, Ettekande slaidid: http://math.ut.ee/~eero/talks/GRIDvsP2P.pdf
 4. 02.10 Ühisdiskussioon. Populaarteaduslikus stiilis GRIDi ajakiri: http://www.gridtoday.com
 5. 09.10 Ülevaade EGEE'st - Lidia Feklistova, ettekande slaidid: http://math.ut.ee/~lidia/EGEE-Feklistova.ppt
 6. 16.10 OMII & GridSAM - Helmer Aaviksoo, ettekande slaidid: http://helmer.jabber.ee/school/GRID/OMII_GRIDSAM.ppt
 7. 23.10 Open Science Grid - Tõnu Orason, ettekande slaidid: http://www.ut.ee/~tony/grid/OSG.pdf
 8. 30.10 OGF - Hardi Teder, ettekande slaidid: http://www.ogf.org/About/OGF_Overview.pdf ja http://mullitaja.eenet.ee/~hardi/kool/gridiseminar/2006.10.30_gridiseminar_GGF18.pdf
 9. 20.11 Using WebServices in GRID systems - Marek Zäuram, ettekande slaidid: http://www.ut.ee/~marekz/grid_ettekanne.pdf
    Kommunikatsioon hajussüsteemides - Erkki Laaneoks, slaidid: http://www.ut.ee/~laaneoks/esitlus_grid.pdf
 1. 27.11 Master-Slave & P2P desing patterns in GRID systems - Mai-Liis Karring, ettekande slaidid: http://www.ut.ee/~liismai/grid.ppt
 2. 04.12 Jüri Harju - Tarkvara installeerimine GRID'il, ettekande slaidid: http://math.ut.ee/~jurets/grid/sem/inst_g.pdf;
    Hannes Lehemets - Standartization in GRID systems, ettekande slaidid: http://math.ut.ee/~haziz/grid/GRID_standardid.ppt;
 1. 11.12 --> 14.12 kell 10.15 Liivi 2 - 405 -- Konstantin Skaburskas kaks ettekannet:
1. EGEE-II and related Projects, slaidid: http://www.ut.ee/~konstan/grid/EGEE-II_and_RelatedProjects.pdf
2. Health-e-Child project - overview, status, plans, slaidid: http://www.ut.ee/~konstan/grid/Health-e-Child_Project.pdf

Teemasid:

 1. Geodise tools (http://www.geodise.org)
 2. Standartization in GRID systems
 3. Distributed Data management
 4. GT4 related topics
 5. OGSA-DAI related topics
 6. Service-Oriented Science
 7. NAREGI grid related topics
 8. gLite related topics
 9. Job submission comparison in different Grid systems
 10. Shibboleth

Retrieved from http://wiki.cs.ut.ee/atiwiki/Main/GRIDSystems
Page last modified on February 15, 2007, at 11:38 AM