Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / Hajussysteemid

Hajussüsteemide uurimisgrupp


Distributed Systems Group website


Inimesed:

 * prof. Eero Vainikko, PhD
 * Ulrich Norbisrath, PhD, lektor (Hajusrakenduste tarkvaratehnika)
 * Meelis Roos, MSc, (Operatsioonisüsteemide ehitus, Hajussüsteemid)
 * Marti Taremaa, BSc, (Süsteemihaldus)
 * Erkki Kukk, BSc, (Võrgutehnoloogia I, II)
 * Konstantin Skaburskas, MSc, teadur (0.1)
 * Mark Tehver, MSc, teadur (0.5)
 * Oleg Batrašev, BSc, programmeerija (0.8)
 * Christian Pöcher, programmeerija (0.5)

Doktorandid:

 * Jüri Harju, MSc

Magistrandid:

 * Marti Taremaa, BSc
 * Erkki Laaneoks, BSc (Võrgutehnoloogia I, II)
 * Aleksei Nazarov, BSc
 * Oleg Batrašev, BSc
 * Anti Kivi, BSc

Loengukursused:

 1. MTAT.08.007 Paralleelarvutused (Parallel Computing) 5ap,
 2. MTAT.08.010 Teadusarvutused (Scientific Computing) 4ap,
 3. MTAT.08.011 GRID-tehnoloogia alused (Basics of Cluster and GRID Computing) 4ap,
 4. MTAT.08.009 Hajussüsteemid (Distributed Systems) 4ap,
 5. MTAT.08.005 Operatsioonisüsteemide ehitus (Operating Systems Structures) 4ap,
 6. MTAT.08.003 Võrgutehnoloogia I (Network Technology I) 4ap,
 7. MTAT.08.004 Võrgutehnoloogia II (Network Technology II) 4ap,
 8. MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (Operating Systems), 2ap,
 9. MTAT.08.008 Süsteemihaldus (System Administration), 3ap,
 10. MTAT.08.012 GRID-süsteemid (Grid Systems) 1+1 ap
 11. MTAT.08.001 Pildisünteesi meetodid (Methods of Image Synthesis) 2ap
 12. MTAT.08.002 P2P tehnoloogiad (P2P Technologies) 2ap
 13. MTAT.08.013 P2P GRID Software Project (P2P GRID tarkvaraprojekt) 4ap


Põhilised uurimisvaldkonnad:

Erinevad hajussüsteemide tehnoloogiad

 • Paralleelprogrammeerimine
 * Paralleelprogrammide optimeerimine
 * WSRF
 * MPI (Message Passing Interface), MPI ja GRID
 * P2P võrgud

GRID arvutusvõrgud

 * Erinevad GRIDi lahendused
 * Eesti Gridi ja Baltic Gridi projektid
 * Rakenduste portimine Gridile
 * Interaktiivsus ja GRID
 * Koostöö NorduGridiga GRIDi vahevara arenduses, BalticGridiga.
 * Peer-to-peer tehnoloogia kasutamine suurte ülesannete lahendamiseks (Kergekaaluline P2P GRID)

Programmipakett DOUG (Domain Decomposition on Unstructured Grids)

DOUG on arendamisel Tartus E.Vainikko juhtimisel koostöös Bathi Ülikooli (Inglismaa) partneritega. Tegemist on automaatselt paralleliseeriva programmiga suurte lineaarvõrrandisüsteemide lahendamiseks kasutades alampiirkondadeks jagamise meetodit. Hetkel on aktuaalsed järgmised alamülesanded:

  * Uue jämeda võrgu lahendusstrateegia väljatöötamine ning rakendamine;
  * DOUG koodi portimine keelde Fortran95, selle paralleliseerimine;
  * WWW-kasutajaliidese täiustamine ning ühildamine GRID-tehnoloogiaga;
  * Tõrkekindla kommunikatsioonikudeli täiustamine ning rakendamine uues DOUG versioonis.
  * Dokumentatsiooni kirjutamine
  * Uue versiooni väljalase (millele oleme hetkel juba üsna lähedal...)

Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on September 24, 2008, at 01:05 PM