Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / LecturesWORLD

The Wizard Book (SICP)

Structure and Interpretation of Computer Programs on maailma parim programmeerimise õpik, mida kasutavad Ameerika juhtivad kõrgkoolid. Raamatu autorite legendaarsed videoloengud kuuluvad informaatika kullafondi. Programmeerimiskeeleks on Scheme (Lispi variatsioon), kuid õpetatakse programmeerimist kui sellist (sõltumata keelest).

How to Design Programs (HtDP)

Viimastel aastatel on Matthias Falleisen jõuliselt kritiseerinud ülalmainitud SICP metodoloogiat. Väidetavalt on How to Design Programs "tavatugengile" palju sobivam. Eestis talvekoolis käinud progekeelte guru Greg Morisette on osaliselt nõus tunnistades, et SICPi kursus meeldib tüüpiliselt ainult 10% tudengitele, aga samas rõhutab "but those are the students I'm interested in".

HtDP on kirjutatud eesmärkiga õpetada häid Java programmerijad, kuid nad alustavad õpetamist samuti Scheme'iga ning jätkavad raamatuga How to Design Class Hierarchies, kus vaikselt minnakse üle Java progemise peale. Nad väidavad, et alustades funktsionaalse keelega produtseerivad palju paremad Java programmeerijad.

Video Lectures on Machine Learning

Erinevate masinõppe-teemaliste seminaride, workshopide, suvekoolide, jne ettekannete loengute videosalvestused.

Professor Strang's Linear Algebra Class Lecture Videos

Lineaaralgebra loengute videod - alustades päris algusest kuni selliste asjadeni nagu näiteks Singular Value Decomposition. Õppejõud seletab VÄGA hästi, puust ja punaseks. Näiteks omaväärtustest räägitakse märksa rohkem ja selgema intuitsiooniga kui Tartus.

Berkeley Ülikooli audioloengud

Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on May 14, 2008, at 04:50 PM