Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / NewCourse

Siin on mõned märkmed, mida peab tegema uue kursuse üles seadmiseks:

  1. Kirjutada eesti ja inglise keeles nimetus, annotatsioon, eesmärk. Vaata näiteid õppeinfosüsteemist
  2. Saatma need ATI Kantseleisse, kes registreerib ja annab ainele koodi - MTAT...
  3. Minema koodiga dekanaati, kust valima välja aja ja kinni panema ruumi.
  4. Dekanaadis registreeritakse kursus selle semestri tunniplaani,
  5. pärast mida saab ATI kantseleis avada aine õppeinfosüsteemis registreerimiseks.
  6. suuremate kursuste korral oleks hea teha ka eelarve, kui palju näiteks praksijuhendajad peavad tööd tegema, ning siis saada rahanumbritele õppetooli ja instituudi juhatajatelt kinnitus.
  7. paluma, et Kostja teeks sulle aineviki replika, nagu ta juba on teinud neile
  8. unustama ära, et sul oli plaan sel semestril veidi vabamalt võtta ... pfhuuph
Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on May 01, 2006, at 02:15 AM