Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / RuleBook

Õppekorraldus

Kõige alus on Ülikooli Õppekorralduseeskiri. Ettevaatust, tegemist on _ülipika_ HTML dokumendiga. Veidi paremini on lahti kirjutatud õppe- ja üliõpilasosakonna lehel

Kas on olemas mingeid ATI või MTAT spetsiifilisi punkte (milles me ut korraldusest erineme). Kui jah siis millised? Teaduskonna veebilehel on õppetööd ja üliõpilasi puudutavad dokumendid, kus on muuhulgas väitekirja esitamise kord.

Kui õppekorralduseeskirjast abi ei leia, võib alati minna nõu küsima dekanaati (teine korrus, avatud 11-13 14-16).

ATI spetsiifilisemate probleemidega (täpsemalt millistega?) võiks pöörduda ATI kantseleisse Liivi tn. kolmandal korrusel.

Kui oled õppekorralduse reeglite vastu eksinud (registreerimisega hiljaks jäänud), siis tavaliselt aitab visiit dekanaati, millele järgneb avaldus prodekaanile. Paremal juhul võib nii õnnestuda isegi prodekaaniga paar sõna juttu puhuda. Kahjuks küll tudengi jaoks piinlikel teemadel.

Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on March 26, 2006, at 02:07 AM