Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / WeltSchmertz

WeltSchmertz

1.  Hetkel aktuaalsed teemad


1.1  Ainepunktide maksustamine

On levinud hirm, et sellega karistatakse liiga tublisid tudengeid. Tegelikult pole see nii, vaid üritatakse ainult lontrusi karistada, kes tulevad siia meie arvelt majandust õppima.

Kontekst: Iga teaduskond maksab teistele teaduskondadele tema tudengite poolt nendest teaduskondadest võetud ainete eest 500 EEK/AP.

Probleem: On olemas palju õpilasi kes astudes mat-inf teaduskonda hakkavad tublisti õppima kõike muud kui nende eriala. Lõpuks nad kas vahetavad eriala või kukuvad välja, igastahes matemaatikuid/informaatikuid nendest välja ei tule. Sellised inimesed toovad teaduskonnale olulist täiesti põhjendamata kahjumit. Võetavad meetmed on suunatud just nende vastu. Nendele tudengitele, kes lisaks oma õppekava täitmisele suudavad võtta muid aineid, teaduskonnal suuri pretentsioone pole.

Lahendus:

 1. Praeguses õppekavas on lubatud kuni 52 AP õppetööd teistes teaduskondades. See on rohkem kui piisav interditsiplinaarseks hariduseks. Kui tudeng õpib liiga palju rahvatantsu ja muud kõrvalisi ained, siis peab selle lõbu eest ise maksma.
 2. Kui tudeng õpib liiga palju meie teaduskonna aineid, siis õppekorralduseeskirja järgi on teaduskonnal võimalus nõuda ka selle eest raha! Kuid seda meie teaduskond ei kavatse teha. Ametlikku tunnistust sellele pole olemas, kuna teaduskond soovib jätta endale võimaluse vajaduse korral rakendada individuaalset hindamist.

Kokkuvõttes võib öelda, et lahendus on mõistlikkuse piires ja probleem on rohkem selles et tudengitel puudub informatsioon.


1.2  Lävendipõhine vastuvõtt

Pooltargumendid

 • Teaduskond sai rohkem raha.
 • Tudengite arv suurenes, lõpuks on lootust matemaatika magistrantuuri kedagi saada.

Vastuargumendid

 • Esimene aasta kulub "filtreerimisele", ehk nende inimeste õpetamisele, kes niigi välja kukuvad.
 • Filtreerimise käigus kannatavad esimese aasta usinamad tudengid! Iga praktikumijuhendaja on ehk saanud kirja "Vabandan, aga mu rühmakaaslane hüppas alt ära, seetõttu pidin üksi tegema ja töö jäi hiljaks. Väga vabandan!" Tegelikult peaksime meie vabandama.
 • Väga väga masendav on anda praktikume, kus ainult neli inimest on asjast huvitatud. Jutu peale "Kui te tulevikus programmeerite, siis ..." osad naersid "tulevikus programmeerima... yeah right!"
 • Teised õppeasutused viitavad TÜ "ahnusele".
 • Lävendipiiri on raske sättida, ebamäärasus sisseastujate arvu suhtes on oluliselt suurenenud.

Tegevused

 • Siiani pole maailm lävendi tõttu kokku kukkunud. Vaatame mis edasi saab.

1.3  Informaatikutele õpetatakse matemaatikat erialaga seostamatult

Kontekst: Esimese kursuse tudengitele ei jõua kohale, miks nad peavad analüüsi ja algebrat õppima. Üldiselt ei ole ükski mõistlik inimene selle vastu, et matemaatikat tuleb informaatikutele õpetada, küsimus on ainult selles, kuidas õpetatakse!

Probleem: Meie bakalaureuse tudengid on selgelt väga nõrdinud, et see matemaatika võtab väga suure osa nende ajast. Kõige hullem on aga see, et kuna paljud ei näe selle seost informaatikaga, siis üritatakse nendest ainetest ainult kuidagi läbi saada.

Võimalikud ahendused:

 • Üks ATI idee on panna kokku mõnda informaatikutest kollektiivi kes võiks matemaatikutele nõu anda. Kui hästi läheb, läheb idee ka täitmisele.
 • Iga üliõpilane on teretulnud kirjutama oma lemmik matemaatika-õppejõule sellest rakendusvaldkonnast millest see õppejõud võiks loengus mainida. Seda võiks siiski rohkem organiseerida omavahel, et näiteks iga teadusrühm valmistaks paar lehekülge, millega minna näiteks Valdis Laane juurde.

1.4  Programmeerimise algõpetus on universaalne pesupulber

Hetkel on Eno Tõnisson tõstatanud probleemi programmeerimise kursusega. Tahaks rõhutada, et kuna Eno on asjaga kursis ja ei kipu ainult sõnadega piirduma, siis on see teema äärmiselt oluline ja kõik, kes vähegi viitsivad, võiksid teda abistada.

Kontekst: Programmeerimise kursus on kohustuslik kõigile täppisteaduse valdkonna tudengitele. Hetkel on saavutatud olukord, kus 70% saavad läbi. Kursust loetakse kahes eraldi grupis: Eno Tõnnison loeb teistele teaduskondadele ning Jüri Kiho loeb meie teaduskonnale (s.t ka matikutele).

Probleem: See aine on neile, kes on siia tulnud informaatikat õppima, liiga lahja ja neile, kes õpib midagi uut, mõnevõrra vale suunitlusega.

Eno pakutud lahendus: Teha mitu erinevat ainet, millel on ka siis vastavalt üliõpilaste huvidele (ja ka õppekavadele) mõnevõrra erinevad eesmärgid:

 1. Programmeerimine neile, kes hiljem (vähemalt kohustuslikult) programmeerimise aineid ei saa. (Silmas pidades FK erialasid (va nende infotehnoloogia), aga ka teisi huvilisi.) Siin oleks võimalik see aine ülikoolis üsna populaarseks teha.
 2. Programmeerimine neile, kellel hiljem on kohustuslikuna programmeerimise ainetest ainult OOP (matemaatika, matemaatiline statistika)
 3. Programmeerimine informaatikutele ja infotehnoloogidele.

1.5  Liivi 2 klassiruumide kättesaadavus

 • Ametlikult on tudengitele lubatud kasutada ruumi 122 (siis kui seal loengut just ei toimu muidugi).
 • Muude ruumide kasutamiseks tuleb üldiselt küsida luba dekanaadist.
 • Ruumide kasutamiseks pärast 21.00 tuleb küsida eriluba (ka neil, kellel on majas oma töökabinet!).
 • Kuna dekanaadist on teiste ruumide võtmete saamine suhteliselt võimatu, siis Valdis Laan jagab soovijatele õppetööga seotud grupitööks 6nda korruse seminariruumide võtit.
 • Lahendamata probleemiks on veel vastutus. Dekaan on lubanud ruumi 122 lahti hoida iga päev kella 21ni kõigile soovijatele, kuid kui seal midagi müstiliselt peaks purunema ei vastuta selle eest ametlikult keegi. Seega oleks äkki mõistlikum lahendus anda mitme säärase ruumi võtmed valvurile, kes jagab neid allkirja vastu. Kes võtab, see vastutab. Praeguse süsteemi juures on võimalik olukord kus millegi kalli purunedes lõpetatakse ruumide andmine tudengitele, kuna viimased lõhuvad kõik ära. Palju parem oleks vastutaja ise vastutusele võtta.

1.6  Üliõpilaste halb informeeritus asjadest

Probleemid

 • Esimese-teise kursuse üliõpilased on halvasti informeeritud teaduskonna poliitilisest elust ja strateegilistest otsustest. Mõned kardavad suhelda otseselt administratiivse personaliga, kuid nende listi suunatud kirjad ametliku vastust ei saa.

Vastused

 • Dekaan on alati nõus vastama talle isiklikult saadetud kirjadele, kuid esteetiliste ja ajaliste probleemide tõttu maailmavaludiskussioonidest osa ei võta. (Kui saadate dekaanile kirja, kus viitate mingile veebilehele, siis pange see veebileht kirjaga kaasa. Dekaan "ei ole lingitav kahtlastesse kohtadesse.")
 • Igal õppejõul on olemas vastuvõtu ajad, mil ta eriti ootab tudengeid ja on nõus nende küsimustele vastama.
 • Teaduskonna nõukogus on mitu tudengitest liiget, kes hea meelega vastavad küsimustele (e-maile saab otsides vastavaid nimesid guuglis voi ut.matemaatika listi arhiivis).
 • Osa informatsioonist tuleb regulaarselt teaduskonna kodulehele ning ka siia, ATIWiki-sse. (Kuna ATIWiki on redigeeritud tudengite poolt, võib ta mõnedes aspektides olla relevantsem :).
 • Plaanis oli korraldada kunagi ATI ümarlaud, kus tudengitest aktivistid võiksid otse teaduskonna juhatusele oma mõtteid edastada.

2.  Maailmavalu metateooria

Maailmavalu on üks fleimi alaliik, mis on saanud eriliselt populaarseks matemaatika-informaatika teaduskonna listides, eelkõige ut.matemaatika ja ut.ati.

Esimene teadaolev maailmavalu seisnes selles, et informaatikutel on liiga palju analüüsi ja liiga vähe algebrat. See maailmavalu kandis vilja ja nüüd on informaatikutel hea tugev algebra esimesel kursusel! :) Sõna 'maailmavalu' hakati kasutama 2003. a septembri kurikuulsas fleimis ut.ati listis.

Ülejäänud maailmavalupuhangud on käsitlenud erinevaid aktuaalseid õppeprotsessiga ja üliõpilaste tulevase kärjääriga seotud probleeme. Üldine tendents on olnud selline, et püstitatud probleemidest saavad lahenduse need, mille heaks püstitajad on nõus midagi ise ära tegema.

Praeguste vaatluste põhjal on weltschmertz perioodiline nähtus, perioodipikkusega umbes 1-2 aastat. Alles ta oli ... kes teab, millal ta jälle lahvatab ... Mõne arvates peab Weltschmertzide esinemissagedus kuidagi olema seotud Riemanni zetafunktsiooniga.

Kursuste listides on tehtud tähelepanek, et igale suurele kontrolltööle-eksamile eelneb mingi suurem fleimimine.

2.1  Hea maailmavalu reeglid

Kuigi vaieldamatult on maailmavalu intellektuaalide seas üks lemmikutest ajaveetmisviisidest, mis pakub teatud naudingut nii ajule kui ka südamele ja südametunnistusele, kaasnevad selle praktiseerimisega teatud ohud. Õige maailmavalu toimub alati suure lugejaskonnaga listis, ning vigase realisatsiooni puhul võib põhjustada listi lugejates negatiivset suhtumist nii püstitatud probleemide, kui ka diskussioonis osalejate suhtes. Tulemusena muutub maailmavalu väga tavaliseks fleimiks, mida enamus lugejatest hakkab lihtsalt ignoreerima.

Seega enne pika weltschmertzi-teemalist kirja saatmist suure lugejaskonnaga listi veendu et:

 • Su kiri on struktureeritud ja asjakohane. Sa esitad selgelt neid probleeme mida sa näed koos vastava kontekstiga, milles sa neid näed.
  • Loosungid stiilis "Ülikool ei mõtle tudengitele" eriti ei kõlba.
  • Enne seda, kui sa hakkad ütlema, et "Ülikool ei täida oma eesmärke", selgita milles sa neid eesmärke näed. Võrdle enda arvamust ametliku seisukohaga.
  • Vaata et su kiri oleks huvitav, viita faktidele.
 • Sinu poolt väljendatav probleem on relevantne ja tal võiks olla mingi lahendus.
  • Hea on omada vähemalt mingit ettekujutust potentsiaalse lahenduse suhtes.
  • Majanduslikult öeldes, kui potentsiaalse lahenduse maksumus kaalub tema poolt saadava kasu üle, pole see hea lahendus ja võib-olla ei väärigi pikka arutelu.
  • Pole mõtet pakkuda lahendusi, mis oleksid selgelt vastuvõetamatud praeguse sotsiaalse või poliitilise situatsiooni puhul. Näide: "Aga miks need loengud meil üldse vajalikud? Mul neist kasu küll pole, seega võiks neist üldse lahti saada!".
 • Ole valmis tegema midagi ise sellel alal, millest sa kirjutada tahad.
  • Inimesed kes tahavad karjuda sellest, kui halb kõigil elada on, kuid samas omaette tegutsevad enda egoistlikute eesmärkide saavutamiseks, mis pole seotud maailma parandamisega (ehk neil "pole aega"), ei saavuta rahva seas suurt usaldusväärsust ning võiksid parem olla vait.
 • Ole oma väljendustes korrektne
  • Teiste inimeste solvamine või kriitika on heade maailmavalu tavade vastu.
  • Ebakorrektsest fleimimisest on üks samm trollimiseni. Trollimine mõjutab väga halvasti su karmat.
 • Pika kirja algusesse lisa sisu lühikokkuvõte.
  • Paljud inimesed nii või naa ei loe su kirja lõpuni. Kui sul on lühikokkuvõte, siis vähemalt see sõnum jõuab kohale.
 • Ära kunagi kirjuta kirju stiilis "rahvas, lõpetage fleimimine!".
 • Ära kunagi vasta ülalmainitud kirjale.
  • Kui sa ikkagi väga tahad midagi sellist öelda, kirjuta seda isiklikus kirjas neile inimestele, kellele see pakkumine suunatud oleks, mitte listi.
 • Üldiselt, jälgi netiketti!
Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on March 26, 2006, at 02:00 AM